Lauku īpašums ar zemi un mežu 9.34ha


  • "Skanuļi" Iecavas pagasts
  • Īpašums sastāv no viena zemes gabala, atrodas pie ceļa 3km attālumā no Iecavas.
  • 40640070332
  • 7.34ha meliorēta LIZ izmantojamā zeme pie ceļa - daļa pļauta, daļa 0.5ha apaugusi ar 15-25g veciem Bērziem un Priedēm. 35balles
  • 2.ha Mežs pie ceļa 4-5g veca jaunaudze Bērzs, Apse, Baltalknis, Pīlādži - Sausa un auglīga augsne.
  • Cena 39.950EUR
  • Tel.29286309 Daugavasmezsaimnieks@gmail.com
Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?