Pērk mežu, īpašumus un cirsmas

  • Īpašumu un cirsmu izvērtēšana ir mūsu prioritāte un veicam to operatīvi
  • Katrs klients un darījums mums ir svarīgs, pieeja individuāla
  • Situāciju un īpašuma dokumentāciju pieņemam kāda tā ir un rodam tajā risinājumu
Darījumi ar meža īpašumiem un Cirsmām ir mūsu specialitāte
  • Darījuma procesā mums ir svarīgi apmierināts klients un mūsu reputācija
  • Gadiem uzkrātās zināšanas, pieredze, mūsdienīgas mežsaimniecības izpratne, jauno tehnoloģiju pielietošana un spēja pielāgoties jauniem apstākļiem ļauj mums strādāt efektīvi un pirkt meža īpašumus un cirsmas virs vidējās tirgus cenas

Pieredze darbā ar mežu

Mūsu dzīve ir veidojusies Daugavas krastos Vidzemē un Sēlijā, šeit guvām pirmo pieredzi un panākumus saskarsmē ar mežu

Savu saimniecību pastiprināti esam veidojuši abpus Daugavas krastiem. Savukārt mūsdienu tehnoloģijas, loģistika un mūsu prasmīgo speciālistu zināšanas ļauj sekmīgi saimniekot arī Kurzemē, Ziemeļvidzemē un Latgalē

Kompānija ar vērā ņemamu pieredzi mežu nozarē kopš 2006.gada ar vairāk kā 4000 ha augstvērtīgu Latvijas mežu platībām īpašumā. Meža fonda vērtība tiek nepārtraukti attīstīta - aktīvi pērkot jaunus īpašumus, atjaunojot, kopjot un apstādot esošos

Katru gadu savos meža īpašumos ar mīlestību tiek stādīts jauns mežs vairāku desmitu hektāru platības, kā arī veiktas jaunaudžu kopšanas meža vērtības palielināšanai nākotnē vairāku simtu hektāru platībās

 
Mežs mums nodrošina ienākumu gūšanu, izaugsmi un atpūtas iespējas

Ogres Mežniecība

Atrodamies Ogrē tapēc ir izveidojusies cieša sadarbība ar Rīgas reģionālās virsmežniecības Ogres mežniecību dažādu jautājumu risināsānā mežsaimniecības vajadzībām.

Adrese: Brīvības iela 129B, Ogre, Ogres nov., LV-5001,

Tālrunis: 65035627 Fakss: 65035628

e-pasts: ogres.meznieciba@riga.vmd.gov.lv

                              Vēlos pārdot savu meža īpašumu, cirsmu                              


© SIA "Daugavas Mežsaimnieks", 2019           

 .