Zemes noma medību vajadzībām

Mēs, Daugavas Mežsaimnieks, esam pretimnākoši medniekiem! Labprāt slēdzam nomas līgumus ar mednieku kolektīviem visā Latvijā par mūsu īpašumā esošo mežu platību iznomāšanu medību organizēšanai. Šobrīd sadarbojamies ar vairāk nekā 50 mednieku biedrībām un kolektīviem no visas Latvijas. Zemes noma medībām sevī ietver vairākas priekšrocības – mednieki var ļauties savam hobijam, savukārt mežos tiek ierobežoti savvaļas dzīvnieku radītie postījumi, kā arī tiek kontrolēts dzīvnieku skaits.

Kur atrodas Daugavas Mežsaimnieka medību platības?

Mūsu aizsākumi meklējami Vidzemē un Sēlijā, Daugavas krastos, taču šobrīd saimniekojam arī citos Latvijas reģionos – gan Kurzemē, gan Latgalē un arī Ziemeļvidzemē. Varam lepoties ar mežu platībām vairāk nekā 3500 hektāru platībā, un ar tām iespējams iepazīties lietotnē “LVM GEO Mobile”. Otrs variants – sazinies ar mums, un mēs piemeklēsim jūsu kolektīva apgaitai piemērotāko medību platību!

Kā un kur iespējams uzzināt vairāk par Daugavas Mežsaimnieka piedāvātajām medību platībām?

To, kādas medību platības piedāvājam, iespējams redzēt, izmantojot medību platību kartes, kas pieejamas mobilajā lietotnē jeb aplikācijā “LVM GEO Mobile”. Šo lietotni iespējams izmantot gan Android, gan iOS mobilajām ierīcēm; tāpat pieejama arī Windows 10 versija. “LVM GEO Mobile” vari aplūkot saskaņotās piebarošanas vietas jeb barotavas un to veidus, putnu mikroliegumus, kuros ir medību ierobežojumi, detalizētas meža un aerofoto kartes, kā arī citu noderīgu informāciju. Labā ziņa – lietotne pieejama bez maksas!

Kādas priekšrocības sniedz Daugavas Mežsaimnieka zemes noma medību vajadzībām?

Pirmkārt, mūsu apsaimniekotās meža platības tiek rūpīgi koptas un apsaimniekotas. Sadarbībā ar Lauku atbalsta dienestu, esam piesaistījuši publisko finansējumu no Eiropas lauksaimniecības fonda mūsu meža īpašumu jaunaudžu kopšanā. Ik gadu arī stādam jaunu mežu vairāku desmitu hektāru platībā.


Otrkārt, meža nozarē darbojamies jau kopš 2006. gada, un šo gadu laikā iegūtās zināšanas un prasmes ļauj atrast labāko risinājumu un piedāvājumu ikvienam klientam.


Treškārt, Daugavas Mežsaimnieka prioritāte ir apmierināts klients, tāpēc visas darbības veicam operatīvi, bet par augstākā līmeņa servisu parūpējas mūsu profesionālā komanda.

Kam pieejamas Daugavas Mežsaimnieka medību platības?

Zemes noma medībām pieejama gan medību biedrībām, gan kolektīviem. Ikvienam medniekam savukārt nepieciešama mednieku sezonas karte, ko izsniedz Valsts meža dienesta mežniecības.

Kā rīkoties, ja nepieciešama zemes noma medībām?

Ja arī Tavai biedrībai vai kolektīvam medību vajadzībām nepieciešams mežs, negaidi, bet sazinies ar mums:

Mēs ar prieku noslēgsim līgumu par Tevi interesējošo meža īpašumu medībām!


Daugavas mežsaimnieks
Sveiki! Kā varam palīdzēt?